Skip to Content

Simbol za pranje: ključ pravilne nege

Čak i ako mašina za pranje veša obavlja najveći deo posla, pri pranju vune u mašini morate unapred ispoštovati nekoliko važnih stvari. Objasnićemo Vam korak po korak kako da najbolje postupite.

Tipični simboli za negu na etiketi Vašeg odevnog predmeta

Prvi korak za optimalnu negu tekstila – pri tome vuna nije izuzetak – je da pogledate etiketu odgovarajućeg odevnog predmeta. Simboli za pranje koji su na njoj odštampani ne samo da Vam pružaju važne informacije o pranju, već i o nezi nakon toga. Pravilno tumačenje simbola za pranje i negu je naročito važno kod svile i vune, tj. osetljivih tkanina.

Ručno pranje

Ovaj simbol za pranje znači da odevni predmeti smeju da se peru ručno na maks. 30 °C (od nas možete dobiti odgovarajuće savete za ručno pranje) ili pomoću specijalnog programa za ručno pranje vune u mašini.

Program za nežno pranje

Ovaj simbol za pranje je tipičan simbol za negu za zahtevne tkanine poput svile i vune. Specijalno izrađen vuneni tekstil koji na „Woolmark“ etiketi ima napomenu „perivo u mašini za veš“, odn. „Machine Washable Wool“, mogu se bez problema prati u svakoj mašini za pranje veša programom za vunu ili nežno pranje uz kratku upotrebu centrifuge nakon toga.

Ne prati

Na etiketi Vašeg novog omiljenog vunenog džempera ste otkrili sledeći simbol? Ovako označeni odevni predmeti se ne smeju prati ni ručno ni u mašini. Tada je najbolje da se obratite perionici sa hemijskim čišćenjem.

Nežno sušenje

Ovaj simbol za negu se ne odnosi na samo pranje, već na pravilnu negu nakon toga. Odevni predmeti sa ovim simbolom na etiketi se mogu (pro)sušiti u mašini za sušenje veša pri sniženoj temperaturi.

Ne sušiti u mašini za sušenje veša

Sušenje u mašini za sušenje veša nije moguće kada na etiketi odevnog predmeta postoji ovaj simbol za negu. Ovakve odevne predmete je najbolje odložiti ravno i ostaviti ih da se osuše na vazduhu.

Peglanje pri niskoj temperaturi

Naravno, u našoj listi najčešćih simbola za negu vune ne bi smeli da nedostaju simboli za peglanje. Prema ovom simbolu za negu na etiketi, odevni predmeti se smeju peglati pri niskoj temperaturi. Sjajni predmeti ili predmeti sa osetljivom štampom moraju se peglati uz pomoć suve krpe za peglanje ili sa naličja.

Ne peglati

Ovaj simbol za negu ne ostavlja otvorena pitanja: U ovom slučaju peglanje nije moguće. Najbolje je jednostavno poravnati odevni predmet i ravno ga odložiti.

Pregled svih simbola za pranje i negu

Na etiketi Vašeg odevnog predmeta su prikazani drugačiji simboli za pranje i negu od onih koji su gore navedeni? U tom slučaju, u našoj listi pogledajte šta znače.

Ukoliko je prikazan ovaj simbol za pranje, odevni predmet se može prati u standardnom programu za pranje do maksimalno 40 °C.

Ovaj simbol za pranje znači da se odevni predmet sme prati u standardnom programu za pranje do maksimalno 50 °C.

U ovom slučaju je u standardnom programu za pranje dozvoljena temperatura do maksimalno 60 °C.

Odevni predmet sa ovim simbolom za pranje možete prati u standardnom programu za pranje do maksimalno 70 °C.

Ovaj simbol označava standardni program za pranje na temperaturi do 95 °C.

Ovaj simbol za pranje označava da svoju odeću smete da perete programom za nežno pranje (npr. program za lako održavanje ili program za fino pranje) na maksimalno 40 °C.

Ovaj simbol takođe preporučuje program za nežno pranje (npr. program za lako održavanje ili program za fino pranje), međutim na najviše 50 °C.

Odevni predmet sa ovim simbolom perite programom za nežno pranje (npr. program za lako održavanje ili program za fino pranje) na temperaturi koja nije viša od 60 °C.

Dve crtice ispod posude za pranje označavaju specijalan program za nežno pranje i maksimalnu dozvoljenu temperaturu od 30 °C.

Odevni predmet sa ovim simbolom za pranje u specijalnom programu za nežno pranje podnosi temperaturu od najviše 40 °C.

Ovaj simbol označava da odevni predmet sme da se stavi u mašinu za sušenje veša na uobičajeni način.

Odeću sa ovim simbolom u neisceđenom stanju ravno odložite na senovitom mestu.

Najbolje se sušim na konopcu za veš – kaže tekstil sa ovim simbolom.

Ovaj simbol takođe preporučuje sušenje na konopcu za veš, ali na senovitom mestu.

Odeću sa ovom specifikacijom na etiketi takođe sušite na konopcu za veš, na senovitom mestu, ali u neisceđenom stanju.

Šta ovaj simbol znači za Vas? Odevni predmet bi radi sušenja trebalo ravno odložiti na senovitom mestu.

Sa druge strane, odevni predmet sa ovim simbolom za negu zahteva položeno sušenje u neisceđenom stanju.

Dve tačke na pegli označavaju da odevni predmet smete da peglate samo na umerenoj temperaturi, tj. najviše na 150 °C.

Tri tačke takođe označavaju peglanje umereno vrućom peglom, ali maksimalno na 200 °C.

Ukoliko se na etiketi nalazi ovaj simbol za negu, u potpunosti bi trebalo izostaviti izbeljivanje – prati isključivo deterdžentima za pranje veša u boji i za pranje finog veša.

Odevni predmet sa ovim simbolom je manje osetljiv i odlično podnosi i tretman izbeljivačima na bazi hlora, kao i izbeljivanje aktivnim kiseonikom (npr. univerzalni deterdžent za pranje veša).

Ovaj simbol označava da odevni predmet može da se tretira izbeljivačem na bazi aktivnog kiseonika (npr. univerzalni deterdžent za pranje veša).

Kod odevnog predmeta sa ovim simbolom bi trebalo da isključite mogućnost hemijskog čišćenja.

Ovaj simbol predstavlja suprotan slučaj: za ovaj predmet koristite isključivo hemijsko čišćenje!

Sada postaje malo komplikovano: Odevni predmet sa ovim simbolom na etiketi se može čistiti ugljovodonikom, perhloretilenom, kao i rastvorima R113 i R11.

Rastvori R113 i ugljovodonika ne predstavljaju problem za ovu odeću.

Postupak mokrog čišćenja? Prema ovom znaku, nema problema!

Prema ovom simbolu, čišćenje ugljovodonikom, perhloretilenom i rastvorima R113 i R11 je dozvoljeno, ali samo pri ograničenoj vlazi i temperaturi.

Ukoliko na etiketi otkrijete ovaj simbol, odevni predmet možete čistiti rastvorima R113 i ugljovodonika. Međutim, i ovde treba voditi računa o ograničenjima u pogledu vlage i temperature.

Već Vam je poznat simbol za dozvoljeni postupak mokrog čišćenja. Ovaj simbol dodaje samo malu dopunu: „postoje ograničenja u pogledu vlage i temperature“.

Pravilno punjenje mašine za pranje veša

Nakon provere simbola za negu i pranje, može se preći na punjenje mašine za pranje veša. Obratite pažnju da bubanj ne bude suviše pun, jer suviše veliko punjenje vešom tokom pranja izaziva velika mehanička naprezanja. Pored toga, postoji i opasnost da se deterdžent za pranje veša ne rastvori pravilno. Za fini tekstil, kao što su vuna i svila, bubanj bi uvek trebalo puniti samo do četvrtine.


Naš savet
Pre pranja veša:

  • zatvorite sve kopče, dugmad na pritiskanje i sl.
  • ispraznite džepove
  • okrenite odevne predmete na naličje
  • odvojite tamnu i svetlu, odn. belu odeću, da bi se izbegla moguća promena boje

Izbor programa za pranje veša i temperature

Ukoliko se na Vašem odevnom predmetu od vune na etiketi nalazi simbol za negu za ručno pranje, na Vašoj mašini za pranje veša izaberite program za ručno pranje i podesite temperaturu u skladu sa preporukom za negu.

U slučaju da je etiketa već uklonjena i više se ne možete setiti tačnog uputstva za pranje, takođe izaberite program za ručno pranje. Da biste sigurno postupili kako treba, regulator temperature podesite na hladno pranje veša. Ukoliko se tekstil sastoji od vune koja se može prati u mašini za pranje veša, perite ga u mašini koristeći program za pranje vune ili finog veša na temperaturi do 30 °C.

Naš savet
Ukoliko želite da perete posebno osetljiv tekstil, kao što je kašmir, uvek koristite program za ručno pranje i izaberite hladnu vodu.